Austroslavizam


Austroslavizam
• Austroslavism

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • austroslavizam — austroslavìzam m <G zma> DEFINICIJA pov. pol. politički pravac među slavenskim narodima Habsburške Monarhije u 19. st. (posebno u Čeha); težio je reformi Monarhije u kojoj bi se stvorila federalna država sa slavenskom većinom stanovništva… …   Hrvatski jezični portal